Дижитал дэлгэцийн термостатын шүршүүрийн систем

Усан цахилгаан эрчим хүчний LED температур.Дэлгэц
Ус нь холигч дахь суурилуулсан бичил эргүүлэг үүсгэгчээр дамжин урсаж, LED дэлгэцийг гэрэлтүүлдэг.Дэлгэцийн дэлгэц нь ус нэвтэрдэггүй, цахилгаан хангамж шаардлагагүй, усны гаралтын товчлуурыг асааж, усны температур, цагийг бодит цаг хугацаанд харуулна.

Дижитал дэлгэцийн термостатын шүршүүрийн систем

Ухаалаг анхааруулах гэрэл

Ухаалаг анхааруулах гэрэл

Хяналтын товчлуурыг дар
Гар шүршүүр болон борооны шүршүүр нь бие даасан асаах/унтраах товчлууртай бөгөөд хоёуланг нь зэрэг нээх боломжтой.Энэ нь тодорхой байна.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 7-р сарын 18